DỊCH VỤ TRỪ VÀ PHÒNG MỐI TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VƯỜN CÂY

Mô tả

1. Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
2. Khảo sát thực địa và báo giá.
3. Tiến hành xử lý trừ hoặc phòng tại thực địa 
3.1 Với công trình nhà cửa đang xử dụng.

– Đặt mồi nhử để Gom mối, kỹ thuật viên của công ty dùng hộp nhử mối đặt vào những nơi có mối ăn để dẫn dụ mối tập trung đến hộp nhử. Thời gian thao tác khoảng 30 – 60 phút .(Mục đích để dụ mối tập trung ăn trong mồi nhử)
– Sau khi đặt hộp nhử từ 10 đến 15 ngày kỹ thuật viên sẻ quây lại xử lý gây bệnh cho mối, làm cho mối nhiểm benh và đi về tổ lây lan truyền cho toàn tổ mối làm cho mối chúa chết. Thừoi gian thao tác 30- 60 phút (Mục đích để gây bệnh cho toàn tổ mối)
– Sau 3 ngày kể từ khi xử lý nhiểm bệnh cho tổ mối kỹ thuật viên sẻ quay lại thu don hộp nhử và tiến hành phun hóa chất dạng dung dịch để tồn lưu ở nhưng nơi trọng yếu. Thời gian thao tác 30 phút.

3.2 Với công trình nhà cửa xây mới và vườn cây, rừng cây:
Sẽ có quy trình riêng sau khi khảo sát thực tế.

4. Viết giấy bảo hành ( tối thiểu 10 năm , nếu trong thời hạn bảo hành mà côn trùng xuất hiện trở lại chúng tôi sẽ xử lý  lại miễn phí hoàn toàn )

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “DỊCH VỤ TRỪ VÀ PHÒNG MỐI TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VƯỜN CÂY”